Volby do Obecních zastupitelstev

Informace o volbách naleznete na http://www.mvcr.cz

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise dne 10.9.2018 od 18:00 hod. 

Stanovení počtu členů zastupitelstva - 16.5.2018

Minimální počet členů okrskové volební komise pro volební okrsek je čtyři. Ustanoven sítarosty zde - 25.7.2018

Informace o počtu a sídle volebního okrsku - 9.8.2018

Registrovaní kandidáti - 20. 8. 2018

Oznámení o době a místě konání voleb - Volby do Zastupitelstva obce Mezno konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - 11. 9. 2018

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Mezno - 6. 10 2018

Info o termínech pro ustavující schůzi nového zastupitelstva: (vyvěšeno dne 10.10.2018)

Vzhledem k tomu, že Státní volební komise zveřejnila oficiálně výsledky  voleb ve Sbírce zákonů dne 9. 10. 2018 https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw, počítají se lhůty pro konání ustavujícího ZO následovně:
Volby: 5. a 6. 10. 2018
Vyhlášení výsledků Státní volební komisí: 9. 10. 2018
Předpoklad pro podání návrhů na neplatnost voleb: do 19. 10. do 16:00 hodin – starosta se musí informovat na Krajském soudu, zda byl či nebyl podán návrh na neplatnost voleb (tel.: Krajský soud v Praze, 257 005 111, e-mail: podatelna@ksoud.pha.justice.cz)
Oznámení o konání ustavujícího ZO – vyvěšení: nejdříve 19. 10. po 16:00 (musí viset 7 celých dní)
Termín konání ustavujícího ZO: nejdříve 27. 10. – nejpozději 5. 11. 2018

Vše platí za předpokladu nepodání návrhu u soudu!!!