Uzemní plán - vyvěšeno dne 6.2.2016

Oznámení vydání územního plánu - 27.10. 2016

Územní plán Mezno - výzva k uplatnění stanoviska

Opakované projednání návrhu územního plánu 2016

Návrh územního plánu 2016

Vyhláška ze dne 21. ledna 2016 (oznámení o řízení návrhu územního plánu Mezno). Návrh územního plánu bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 21. ledna 2016 do 29. února 2016 (včetně) v tištěné podobě na OÚ Mezno nebo v elektronické podobě zde.

Veřejné projednání návrhu ÚP Mezno nařídil pořizovatel na úterý 22.února 2016 od 15:00 hod. v místnosti Obecního úřadu Mezno.

Návrh územního plánu 2015