KONTROLNÍ VÝBOR

  Předseda: p. Roman Šimek
  Člen       : p. Šárka Doskočilová
  Člen       : p. Pavel Eliáš  

           FINANČNÍ VÝBOR

  Předsedkyně: p. Alena Kaňková
  Člen            :  
  Člen            : p. Jiří Mikula 
 

        KULTURNÍ VÝBOR

   Předsedkyně: p. Alena Kaňková
   Člen            : 
   Člen            : p. Miroslav Marek