Samospráva

Samosprávou Mezna je devítičlenné zastupitelstvo, které vzešlo z voleb v roce 2010. Zastupitelstvo ze svých členů volí starostu a místostarostu. Starosta Mezna je neuvolněný, tzn., že práci starosty vykonává mimo své zaměstnání.

Zastupitelstvo se schází nejméně čtyřikrát ročně, jeho jednání je vždy veřejné. Usnesení zastupitelstva jsou zveřejněna na webu i na úřední desce. Kompletní zápisy z jednání jsou k nahlédnutí na obci nebo na webových stránkách.

Ve výborech mohou být i nečlenové zastupitelstva, jejich složení a počet zastupitelstvo schvaluje. V Mezně pracuje výbor finanční a kontrolní.