Rozpočty obce

Návrh rozpočtu obce Mezno na rok 2017 - vyvěšeno na úřední desku dne 24.11.2016

Návrh změny rozpočtu obce Mezno na rok 2016 - vyvěšeno dne 24.11.2016

Návrh rozpoču obce Mezno na rok 2016  zveřejněn 8.12.2015

-------

Rozpočet na rok 2015 je dostupný v dokumentu zde.

Každoroční rozpočet obce od roku 2000 můžete najít na stránkách

http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/530158-mezno