Rozpočty obce

Dokumenty je v plném rozsahu k nahlédnutí na www. stránkách www.mezno a v listinné podobě na úřadu obce Mezno v úředních hodinách.

Účetní závěrka Obce Mezno za rok 2018

  • schváleno dne 12.6.2019
  • vyvěšeno dne 17.6.2019

Závěrečný účet Obce Mezno za rok 2018

  • schváleno dne 12.6.2019
  • vyvěšeno dne 17.6.2019

Rozpočet 2019

 Rozpočtové opatření č. 7/2019- vyvěšeno na úřední desku dne 23.9.2019 (schváleno 4.9.2019)

Rozpočtové opatření č. 6/2019 - vyvěšeno na úřední desku dne 2.8.2019 (schváleno 10.7.2019)

Rozpočtové opatření č. 5/2019 - vyvěšeno na úřední desku dne 8.7.2019 (schváleno 12.6.2019)

Rozpočtové opatření č. 4/2019 - vyvěšeno na úřední desku dne 14.6.2019 (schváleno 22.5.2019)

Rozpočtové opatření č. 3 - vyvěšeno na úřední desku dne 14.5.2019 (schváleno 17.4.2019)

Rozpočtové opatření č. 2 - vyvěšeno na úřední desku dne 8.4.2019 (schváleno 20.3.2019)

Rozpočtové opatření č. 1 - vyvěšeno na úřední desku dne 04.3.2019 (schváleno 20.2.2019)

Schválený rozpočet na rok 2019 schválený dne 28.11.2018 - vyvěšeno na úřední desku dne 3.12.2018

Návrh rozpočtu obce Mezno na rok 2019 - úplný - zveřejněn na úřední desku dne 5.11.2018, schválen: 28.11.2018, sejmut z úřední desky : 3.12.2018

Rozpočet 2018

Rozpočtové opatření č. 10 - vyvěšeno na úřední desku dne 21.1.2019 (schváleno 31.12.2018)

Rozpočtové opatření č. 9 - vyvěšeno na úřední desku dne 5.12.2018 (schváleno 28.11.2018)

Rozpočtové opatření č. 8 - vyvěšeno na úřední desku dne 20.11.2018

Rozpočtové opatření č. 7 - vyvěšeno na úřední desku dne 10.10.2018

Rozpočtové opatření č. 6 - vyvěšeno na úřední desku dne 23.7.2018

Rozpočtové opatření č. 5 - vyvěšeno na úřední desku dne 23.7.2018

Rozpočtové opatření č. 4 - vyvěšeno na úřední desku dne 13.7.2018

Rozpočtové opatření č. 3 - vyvěšeno na úřední desku dne 11.6.2018

Rozpočtové opatření č. 2 - vyvěšeno na úřední desku dne 9.4.2018

Rozpočtové opatření 2018 č. 1 - vyvěšeno na úřední desku dne 10.3.2018

Schválený rozpočet na rok 2018 schválený dne 13.12.2017 - vyvěšeno na úřední desku dne 27.12.2017

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 - úplný
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 - zjednodušený - vyvěšeno na úřední desku dne 23.11.2017

Rozpočet 2017

Rozpočtová opatření 2017 - č. 10 a 11 - z 13.12.2017 - vyvěšeno na úřední desku dne 30.12.2017

Rozpočtové opatření č. 9 - z 15.11.2017 - str. 1 (pdf)
Rozpočtové opatření č. 9 - z 15.11.2017 - str. 2 (pdf) - vyvěšeno na úřední desku dne 29.11.2017

Rozpočtové opatření č. 8 - z 16.10. 2017 - str. 1 (pdf)
Rozpočtové opatření č. 8 - z 16.10.2017 - str. 2 (pdf) - vyvěšeno na úřední desku dne 30.10.2017

Rozpočtové opatření č. 7 - z 30.9.2017 - str. 1 (pdf)
Rozpočtové opatření č. 7 - z 30.9.2017 - str. 2 (pdf)
Rozpočtové opatření č. 7 - z 30.9.2017 - str. 3 (pdf)
Rozpočtové opatření č. 7 - z 30.9.2017 - str. 4 (pdf)
Rozpočtové opatření č. 7 - z 30.9.2017 - str. 5 (pdf)
Rozpočtové opatření č. 7 - z 30.9.2017 - str. 6 (pdf)
Rozpočtové opatření č. 7 - z 30.9.2017 - str. 7 (pdf)
Rozpočtové opatření č. 7 - z 30.9.2017 - str. 8 (pdf)
Rozpočtové opatření č. 7 - z 30.9.2017 - str. 9 (pdf)

Rozpočtové opatření č. 7 - z 30.9.2017 - str 10 (pdf)  - vyvěšeno na úřední desku dne 18.10.2017

Rozpočtové opatření č. 5 - vyvěšeno na úřední desku dne 6.9.2017

Rozpočtové opatření č. 4 -  vyvěšeno na úřední desku dne 28.6.2017

Rozpočtové opatření č. 3 -  vyvěšeno na úřední desku dne 24.5.2017

Rozpočtová opatření č. 2 - vyvěšeno na úřední desku dne 30.4.2017

Rozpočtová opatření č. 1 - vyvěšeno na úřední desku dne 24.4.2017

Rozpočet 2017 - zveřejněn dne 15.3.2017

Návrh rozpočtu obce Mezno na rok 2017 - vyvěšeno na úřední desku dne 24.11.2016

Rozpočet 2016

Schválená změna rozpočtu -24.11.2016

Návrh změny rozpočtu obce Mezno na rok 2016 - zveřejněno dne 16.10.2016.
(zde původně mylně označeno jako
Návrh změny rozpočtu obce Mezno na rok 2016)

Vyrovnaný rozpočet obce Mezno na rok 2016 - zveřejněno 8. 12. 2015"
(zde původně mylně označeno jako Opětovné vyvěšení návrhu rozpočtu na r. 2016 - následnou kontrolou bylo zjištěno, že na vývěsní desce byl zveřejněn rozpočet se špatnými datumy a bez podpisů.  - zveřejněno dne 16.10.2016)

Návrh vyrovnaného rozpočtu obce Mezno na rok 2016 - vyvěšen na úřední desce 19.11. 2015
(zde původně mylně označeno jako Návrh rozpoču obce Mezno na rok 2016 - zveřejněn 8.12.2015)

Rozpočtový výhled

Úprava rozpočtového výhledu obce Mezno 2014-2018 - vyvěšeno na úřední desku dne 15.3.2017

Rozpočtový výhled Obce Mezno 2014-2018 - vyvěšeno na úřední desku dne 15.3.2017

-------

Rozpočet na rok 2015 je dostupný v dokumentu zde.

Každoroční rozpočet obce od roku 2000 můžete najít na stránkách

http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/530158-mezno