Rozpočty obce

Dokumenty je v plném rozsahu k nahlédnutí na www. stránkách www.mezno a v listinné podobě na úřadu obce Mezno v úředních hodinách.

Rozpočtové opatření č. 5 - vyvěšeno na úřední desku dne 6.9.2017

Rozpočtové opatření č. 4 -  vyvěšeno na úřední desku dne 28.6.2017

Rozpočtové opatření č. 3 -  vyvěšeno na úřední desku dne 24.5.2017

Rozpočtová opatření č. 2 - vyvěšeno na úřední desku dne 30.4.2017

Rozpočtová opatření č. 1 - vyvěšeno na úřední desku dne 24.4.2017

Úprava rozpočtového výhledu obce Mezno 2014-2018 - vyvěšeno na úřední desku dne 15.3.2017

Rozpočtový výhled Obce Mezno 2014-2018 - vyvěšeno na úřední desku dne 15.3.2017

Rozpočet 2017 - zveřejněn dne 15.3.2017

Návrh rozpočtu obce Mezno na rok 2017 - vyvěšeno na úřední desku dne 24.11.2016

Návrh změny rozpočtu obce Mezno na rok 2016 - vyvěšeno dne 24.11.2016

Návrh rozpoču obce Mezno na rok 2016  zveřejněn 8.12.2015

-------

Rozpočet na rok 2015 je dostupný v dokumentu zde.

Každoroční rozpočet obce od roku 2000 můžete najít na stránkách

http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/530158-mezno