Info ostatní

  • únor 2018
    Vybírání poplatků za rok 2018. Leták zde. 
    Zastupitelstvo obce Mezno na svém zasedání dne 24. ledna 2018 schválilo zvýšení cen nájmu za hrobové místo od 1. ledna 2018. Více zde.

Návrh závěrečného účtu za rok 2016 - Společenství obcí Čertovo Břemeno

Závěrečný účet Certovo Břemeno 2016
1.příloha Rozvaha
2.příloha Výkaz zisku a ztráty
3.příloha Příloha účetní závěrky
4.příloha Výkaz o plnění rozpočtu
5.příloha Zprava-z-prezkumu hospodaření 2016
6.příloha Inventarizační zpráva

Mezno-Zpráva z přezkumu hospodaření ze rok 2016
Mezno-Závěrečný účet 2016
Mezno-Protokol o kontrole OSSZ
Mezno-Účetní výkazy 2016
Mezno-Inventarizační zpráva 2016
Závěrečné vyhodnocení akce - definitivní přiznání podpory od SFŽP

Zde najdete přehledné informace k nové povinnosti kontroly kotlů, které mají být provedeny do konce roku 2016.
V případě dotazů se neváhejte obrátit na Ing. Elišku Melicharovou, Dobrovolnéhé svazku obcí Mikroregion Voticko, Komenského nám. 700, 259 01 Votice, tel.: +420 739 622 776, e-mail: melicharova@mikroregionvoticko.cz

  • Posuzování vlivu na životní prostředí
    Celá dokumentace je uložena na Obecním úřadě v Mezně. V době uředních hodin nebo po dohodě možnost nahlédnutí.
  • Rekonstrukce veřejného rozhlasu na území obce Mezno
náš mapový portál - http://www.geosense.cz/geoportal/mezno/