Info ostatní

Návrh závěrečného účtu za rok 2016 - Společenství obcí Čertovo Břemeno

Závěrečný účet Certovo Břemeno 2016
1.příloha Rozvaha
2.příloha Výkaz zisku a ztráty
3.příloha Příloha účetní závěrky
4.příloha Výkaz o plnění rozpočtu
5.příloha Zprava-z-prezkumu hospodaření 2016
6.příloha Inventarizační zpráva

Mezno-Zpráva z přezkumu hospodaření ze rok 2016
Mezno-Závěrečný účet 2016
Mezno-Protokol o kontrole OSSZ
Mezno-Účetní výkazy 2016
Mezno-Inventarizační zpráva 2016
Závěrečné vyhodnocení akce - definitivní přiznání podpory od SFŽP

Zde najdete přehledné informace k nové povinnosti kontroly kotlů, které mají být provedeny do konce roku 2016.
V případě dotazů se neváhejte obrátit na Ing. Elišku Melicharovou, Dobrovolnéhé svazku obcí Mikroregion Voticko, Komenského nám. 700, 259 01 Votice, tel.: +420 739 622 776, e-mail: melicharova@mikroregionvoticko.cz

  • Posuzování vlivu na životní prostředí
    Celá dokumentace je uložena na Obecním úřadě v Mezně. V době uředních hodin nebo po dohodě možnost nahlédnutí.
  • Rekonstrukce veřejného rozhlasu na území obce Mezno
náš mapový portál - http://www.geosense.cz/geoportal/mezno/