Obecní úřad

Zaměstnanci:

Úřední doba:

  • pondělí 18:00 - 20:00
  • středa 10:00 - 12:00 hod

V úřední době je na úřadě přítomna paní hospodářka a starosta. Jednání se starostou mimo úřední dobu je možné po předchozí domluvě.

Služby a ceník:

  • kopírování, tisk - A4 černobíle - jednostranně 2 Kč, oboustranně 3 Kč, A3 černobíle - 4 Kč, resp. 6 Kč
  • ověření podpisu - 30 Kč
  • ověřování listin - 30 Kč/stránka
  • přihlášení trvalého pobytu - 50 Kč, formuláře si vyzvednete na úřadě
  • uzavření manželství - pouze po předchozí domluvě s matrikářkou ve Voticích
  • povolení nebo ohlášení kácení stromu
  • žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • výpisy z Czech pointu

Žádosti o občanské průkazy, pasy a řidičské průkazy vyřizuje Městský úřad ve Voticích.

Podrobné informace o tom, jak řešit různé životní situace (jaké formuláře a doklady potřebujete, lhůty k vyřízení žádostí apod.), najdete na stránkách Ministerstva vnitra - občan na úřadě.