Obecní úřad

Zaměstnanci:

 • starosta: Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D., tel. 774 354 176, starosta@mezno.cz
 • místostarostka: Eva Otradovcová, tel. 728 778 525, mistostarostka@mezno.cz
 • hospodářka: Dagmar Šmejkalová, tel.: 734 104 523, ucetni@mezno.cz

Úřední doba:

 • pondělí 18:00 - 20:00 hod
 • středa 10:00 - 12:00 hod

V úřední době je na úřadě přítomna paní hospodářka a starosta. Jednání se starostou mimo úřední dobu je možné po předchozí domluvě.

Služby a ceník:

 • kopírování, tisk - A4 černobíle - jednostranně 2 Kč, oboustranně 3 Kč, A3 černobíle - 4 Kč, resp. 6 Kč
 • ověření podpisu - 30 Kč
 • ověřování listin - 30 Kč/stránka
 • přihlášení trvalého pobytu - 50 Kč, formuláře si vyzvednete na úřadě
 • uzavření manželství - pouze po předchozí domluvě s matrikářkou ve Voticích
 • povolení nebo ohlášení kácení stromu
 • žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • výpisy z Czech pointu

Žádosti o občanské průkazy, pasy a řidičské průkazy vyřizuje Městský úřad ve Voticích.

Podrobné informace o tom, jak řešit různé životní situace (jaké formuláře a doklady potřebujete, lhůty k vyřízení žádostí apod.), najdete na stránkách Ministerstva vnitra - občan na úřadě.