Místní poplatky

Termíny splatnosti a výše místních poplatků:

Před zaplacením poplatku vždy prostudujte danou vyhlášku či zápis ze zasedání zastupitelsva obce Mezno a patřičné schválené usnesení.