Místní poplatky

Termíny splatnosti a výše místních poplatků:

  • Místní poplatek za odpady s účinností od 1.1.2020: dle OZV obce Mezno č. 3/2019 výše ročního poplatku za osobu činí 900,- Kč. Poplatek u osoby trvale hlášené v obci Mezno činí po slevě 600,- Kč/osoba/rok, poplatek u rekreačního objektu činí 900,- Kč/rekreační objekt/rok. Více v OZV č. 3/2019.
  • Místní poplatek ze psů s účinností od 1.1.2020: dle OZV obce Mezno č. 4/2019 výše ročního poplatku činí za prvního psa 135,- Kč za druhého a každého dalšího 200,- Kč. Více v OZV č. 4/2019.
  • Místní poplatek z pobytu s účinností od 1.1.2020: dle OZV obce Mezno č. 5/2019 činí výše poplatku 21,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Více v OZV č. 5/2019.
  • Místní poplatek za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.1.2020: více v OZV č. 6/2019.
  • Místní poplatek ze vstupného s účinností od 1.1.2020: dle OZV obce Mezno č. 7/2019 sazba poplatku činí z vybraného vstupného 15%. Více v OZV č. 7/2019.

          Před zaplacením poplatku vždy prostudujte danou vyhlášku či zápis ze   

          zasedání zastupitelsva obce Mezno a patřičné schválené usnesení.