Stalo se v roce 2014

 • Turnaj - pinčes

  1.12.2015

  4. ročníku turnaje se zúčastnilo 24 sportovců. Turnaj vyhrál Emil Ivan ze Sokola Tábor. Na druhém místě skončil Radek Němeček ze Stupčic následovaný Milanem Pudilem z Ml. Vožice

  Barták ze soběslavi 4

  nebo

  Miroslav Marek

  Miloslav Rechtorik

  Zúčastnilo se 24 lidí (4 skupiny po 6)

  4. ročníku turnaje se zúčastnilo 24 sportovců. Turnaj vyhrál Emil Ivan ze Sokola Tábor. Na druhém místě skončil Radek Němeček ze Stupčic následovaný Milanem Pudilem z Ml. Vožice

  Barták ze soběslavi 4

  nebo

  Miroslav Marek

  Miloslav Rechtorik

  Zúčastnilo se 24 lidí (4 skupiny po 6)

  Soutěž útěchy vyhrál Tomáš Pígl, jediný neregistrovaný  účastník

  Soutěž útěchy vyhrál Tomáš Pígl, jediný neregistrovaný  účastník

 • Myslivecký ples 2014

  25.12.2014

  I letos uspořádalo MS Hubert Mezno již tradiční po-vánoční myslivecký ples. I letos příchozí čekala kromě hudby k tanci a poslechu bohatá myslivecká tombola. Fotky na stránkách Markátorovic PABu

 • Stupčický Betlém

  24.12.2014

  Rodina Mládkových ve Stupčicích v zatáčce vytvořila krásný venkovní Betlém, který vypadá dobře ve dne i v noci. Fotky ve fotogalerii

 • Poslední leč

  20.12.2014

  V sobotu 20. prosince myslivci uspořádali poslední leč. Před svých přichodem u nádrže vyskládali ulovené kousky a několikrát vystřelili do vzduchu a pak se odebrali do tepla hospody. Fotky z akce naleznete zde.

 • Zpráva z kontrolního dne - 17. 12. 2014

  17.12.2014

  Zpráva z kontrolního dne - 17. 12. 2014

 • Mikuláš a čerti v Mezně

  6.12.2014
  V sototu 6. prosince v podvečer prošel Meznem Mikuláš s andělem a skupinkou čertů včetně několika čertic. Skupinka to byla nemalá. Ve Stupčicích zavítala do jedné rodiny a v samotném Mezně navštívila 15 rodin, kde na ně čekaly rozechvělé děti. Čertovský rej skončil okolo 9. hodiny večerní v mezenské hospodě. Pár fotek ve fotogalerii.
 • Čerti v Mitrovicích

  5.12.2014

  V pátek 5. prosince v podvečer bylo v Mitrovicích v klubovně rušno. Místnost se zprvu zaplnila balíčky, poté dětmi se svými rodiči či prarodiči a nakonec i skupinkou čertů s andělem a Mikulášem. Aby mohl Mikuláš správně podělit děti, vždy nakoukl do Knihy hříchů připravené speciálně pro tuto příležitost. Pokračování a fotky ve fotogalerii.

 • Rozsvěcení vánočního stromečku

  30.11.2014

  V neděli 30. listopadu, po skončení loutkového divadla, se děti i s dospělými přesunuly ke stromečku na slavností rozsvícení. Po krátkém hudebním programu místních dětí následovalo slovo pana starosty, jež popřál všem přítomným poklidné prožití vánočních svátků. Pro přítomné byl připraven  horký  nápoj na zahřátí. Největší úspěch u  dětí měly, stejně jako vloni, velké  prskavky, které rozzářily snad všechny dětské obličeje.

  Za Mezeňák o. s. Jana Dvořáková

  Fotky z akce naleznete na stránkách organizace Mezenák o. s.

 • Loutkové divadlo v Mezně již potřetí

  30.11.2014

  V neděli 30. listopadu dvacetšest dětí zhlédlo loutkové představení "Betlémský příběh". Nejčastěji zněl dětský smích, když na úvodu do příběhu "zabloudila" mrkvička či kašpárek.

  Fotky z akce naleznete na stránkách organizace Mezenák o. s.

 • Společné vázání adventních věnců

  28.11.2014

  Občané Mezna a přilehlých obcí prožili pestrý víkend. V pátek 28. listopadu v podvečer se sešli ve vestibulu kulturního domu v Mezně, kde probíhalo již tradiční vázání adventních věnců za přítomnosti zkušené aranžérky paní Aleny Fraitové. Kdo vešel dovnitř, ucítil kromě jehličí i příjemnou vůni vosku. To děti, v rámci tvořivé dílničky, vyráběly ze včelích mezistěn svíčky a ozdoby na stromeček.

  Za Mezeňák o.s. Jana Dvořáková

  Fotky z akce naleznete na stránkách organizace Mezenák o. s.

 • Zpráva z kontrolního dne - biomasa

  27.11.2014

  Zpráva z kontrolního dne - 27.11.2014 - biomasa

 • Konání zastupitelstva obce Mezno

  17.11.2014

  Zápis a usnesení ze zasedání OZ č. 15 ze dne 17. listopadu 2014

 • Podzimní posezení s heligonkáři

  15.11.2014

  V sobotu 15. listopadu v podvečer se ve výčepu Markátorovic PAB konalo již tradiční podzimní posezení s heligonkáři a zde je pár fotek.

 • Brigáda - hrabání listí na hřbitově v Mezně

  15.11.2014

  Vážení spoluobčané, 
  chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se v sobotu 15. listopadu 2014 ve 14.00 hodin sešli na místním hřbitově a věnovali čas úklidu místa posledního odpočinku.  Všichni pracovali s vervou a tak není divu, že byl hřbitov poměrně brzy uklizen. 
  Poděkování patří p. Doskočilové, p. Eliášové, p. Hronové, p. Švábové, p. Dvořákové, p. Kopidlanské, p. Pejšové, p. Kolacímu a p. Kopečnému, který listí odvážel.
  A když už jsme měli v ruce úklidovou techniku, odvezli jsme i listí z dětského hřiště. Zde s úklidem pomáhali manželé Novákovi.
  Velikánské a speciální poděkování si zaslouží ti nejmenší – Nellinka a Anetka Novákovi, Hanička a Jaroušek Dvořákovi.  Všechny čtyři děti pracovaly s velikým nasazením a je vidět, že nám rostou pracovití nástupci.
  Ještě jednou Vám všem moc děkuji a nezapomeňte – loučili jsme se s tím, že zase za rok!!!!!

  Marcela Kopečná

  Fotky z akce naleznete na stránkách organizace Mezenák o. s.

 • Myslivecký dětský den 2014

  8.11.2014

  U příležitosti svátku sv. Huberta - patrona myslivců, se v Mezně v sobotu 8.11. odpoledne konal Myslivecký dětský den. Akci zorganizovalo MS Hubert Mezno, za podpory Mezeňák o.s.a Lesy ČR. Sešlo se na dvacet dětí včetně některých rodičů. Po úvodním přivítání na mezenském fotbalovém hřišti se děti vypravily cestou kolem Nového rybníka k odchovně bažantů. Na přilehlé louce myslivci pro děti připravili aktivity jako poznávání zvěře podle obrázků, paroží, kůže se srstí zvěře, větví stromů apod. Kdo chtěl, mohl se vyfotit se zbraní v ruce,  a vyzkoušet si střelbu ze vzduchovky na terč.Všechny děti byly odměněny drobnými dárky na památku. Díky krásnému slunečnému počasí se akce vydařila a děti odcházely spokojeny.

  Za Mezeňák o.s. Jana Dvořáková

  Fotky z akce naleznete na stránkách organizace Mezeňák o. s.

   

 • Konání obecního zastupitelstva - ustavující schůze nového zastupitelstva

  6.11.2014
 • Setkání pamětníků aneb povídání o starých časech v Mezně

  31.10.2014

  v pátek 31. října se ve výčepu Markátorovic PABu konalo setkání pamětníků nad fotkami. Akci uspořádalo sdružení MAS Krajina srdce v rámci projektu Živá kronika. Promítání se zúčastnilo cca 20 místních, kteří nad fotkami zavzpomínali nad životem v obci. Nejprve členové sdružení vysvětlili podstatu projektu a seznámi příchozí s dalšími svými aktivitami určenými občanům žijícím v místě. Následně promítli uvítací spot a poté i dva rozhovory s pamětníky, z nichž jeden byl s panem Františkem Míkou. Poté přišly na řadu fotky, kde se určovalo, kdo, kdy a kde je na nich zachycen. Akce připomomínala Vzpomínky na minulost, již třikrát pořádané místní organizací Mezeňák o. s. Zde včak součástí akce bylo občerstvení (pití a sekaná) a hudba v podání pana Bohuslava Říhy z Č. Újezda. 

 • Zpráva z kontrolního dne - 29.10.2014

  29.10.2014

  Zpráva z kontrolního dne - 29.10.2014 

 • 2. kolo volby do Senátu Parlamentu ČR v Mezně - výsledky

  18.10.2014

  V Mezně přišlo k urně 35 voličů, což činí 11,8% účast (z 296). Z toho 23 voličů podpořilo kandidáta ODS pana ing. Jiřího Buriana a 12 pana MUDr. Vladimíra Dandu. Podrobnější informace o volební účasti naleznete zde.

 • Budování centrálního topení v obci

  17.10.2014

  Informace o dosavadním průběhu realizace stavby „Centrálního vytápění obce Mezno na biomasu“

  Dotační akce „Centrální vytápění v obci Mezno na biomasu“ byla zahájena dne 15. 09. 2014 předáním staveniště, obhlídkou místa stavby a sepsáním protokolu o předání staveniště. Dále byl založen stavební deník a dodavatel připravil úpravu harmonogramu prací podle skutečnosti. Pro dělníky bylo zajištěno ubytování a ty již provedli zkušební sondy pro statika, který v pátek navrhl řešení stavebních úprav v kulturním domě, tedy v místě nové kotelny.
  S a. s. Mydlářka (prasečák) byl dohodnutý postup při budování teplovodní přípojky, upraven projekt a zpracována žádost pro stavební úřad Votice o vydání územního rozhodnutí.
  V pondělí dne 22. 09. 2014 byla podána žádost na stavební úřad Votice o vydání územního souhlasu na teplovodní přípojku Mydlářky, a v pátek 27. 09. 2014 bylo územní rozhodnutí vydáno.
  Dále bylo v tomto týdnu provedeno zaměření tras vedení plánovaných pro tuto část akce a vyhledání sítí pro zahájení zemních prací. Mezi tím budou probíhat stavební úpravy pro zabudování technologie v kotelně.
  Zahájení zemních prací započalo 30. 09. 2014 a v současné době je výkop proveden od Mydlářka a. s. na Cihelnu včetně položení potrubí. Od 20. 10. 2014 budou zemní práce pokračovat ke KD Mezno a dokončovány přípojky k jednotlivým objektům na Cihelně.
  Pro dodavatele byla vystavena objednávka na materiál a technologie v rozsahu stanoveným technickým dozorem a poskytnuta částka 10.000.000,- Kč na pořízení tohoto materiálu a technologie. Dodávky materiálu a technologii započaly na základě objednávky od 17. Září 2014.
  Od samotného předání staveniště započaly práce na stavebních úpravách kotelny a uhelny v KD Mezno.
  Zpočátku probíhaly bourací práce podle pokynů statika a zpevňování základů objektu. Byl upraven vchod do kuchyně, vymontován starý parní kotel za pomoci členů SDH Mezno. Dále došlo k vybourání příček v bývalé prodejně masa, snížena podlaha a přemístěna kanalizace. V uhelně byla po zpevnění základů vybourána podlaha a odtěžena zemina na požadovanou úroveň a přeložen vodovod. V uhelně i v bývalé prodejně byly položeny podkladové betony, provedeny izolace a vybetonovány železobetonové desky.
  V současné době se dokončují bourací práce na vstupních otvorech pro umístění kotlů, technologie a teplovodu.
  Na sále KD Mezno došlo k výměně radiátorů za teplovodní a k výměně teplovodních rozvodů a dokončuje se malování po těchto pracích. Vytápění sálu bylo provizorně napojeno na stávající uhelné kotle k zajištění organizace plánovaných kulturních akcí.
  Od 22. 10. 2014 započne realizace rozvodů elektro podle projektu, přívodu vody ke kotlům a kanalizace v nově upravené kotelně. Poté bude položena dlažba a obklady v prostorách nově upravené kotelny a další stavební úpravy operativního skladu paliva v bývalé uhelně potřebné k montáži automatických podavačů.
  Kotle, technologie, včetně podavačů paliva, by měly být dodány 10. 11. 2014 a ihned zahájena montáž a napojení na teplovodní rozvody, tak aby mohl být zahájen zkušební provoz v prvním týdnu v prosinci 2014.
  Mezitím byla změněna pojistná smlouva na majetek obce a provedena vinkulace podle požadavků úvěrové smlouvy a plnění podmínek této smlouvy.
  První kontrolní den proběhl 29. 09. 2014 a další proběhne podle plánu kontrolních dnů dne 29. 10. 2014

  Rudolf Vobruba, starosta obce Mezno

 • Mezenský Zpravodaj potřetí

  5.10.2014

  S menším zpožděním vyšlo i třetí číslo Zpravodaje. Díky roznašečům z osad je distribuován přímo do domácností, a tak si jej může každý přečíst v pohodlí svého domova. Zpravodaj je také ke stažení či prohlédnutí k dispozici na stránkách organizace Mezeňák o. s.

 • Zápis a usnesení ze zasedání OZ č. 13 ze dne 2. října 2014

  2.10.2014

  Zápis a usnesení ze zasedání OZ č. 13 ze dne 2. října 2014

 • Zájezd na Burčákobraní do Znojma

  20.9.2014

  V sobotu 20. září uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Mezno zájezd na Burčákobraní do Znojma. Zúčastnilo se ho 23 zájemců. Při cestě do Znojma byla zastávka v Telči, kde právě probíhaly řemeslné trhy. Po ubytování v Novém Šaldorfu jsme se vydali prohlédnout si Znojmo z vyhlídkového vláčku a ochutnat místní burčák v Louckém klášteře. Po návratu do hotelu jsme se přesunuli do vinného sklípku p. Horákové na ochutnávku výborných vín. Na zpáteční cestě jsme si prohlédli Vranovskou přehradu. Výletu přálo počasí a vínko bylo výborné. Místním hasičům patří veliký dík.

  M. Kopečná

 • Práce na kotelně začaly

  15.9.2014

  V polovině září předala Obec Mezno staveniště firmě Apris Praha s. r. o. a začali zemní práce předcházející samotné výstavbě kotelny a příručního skladu paliva, umístěnou ve sklepení kulturního domu Mezno.

 • Konání zasedání obecního zastupitelstva

  11.9.2014

  Zápis a usnesení ze zasedání OZ č. 12 ze dne 11. září 2014 + Příloha k zápisu - vyjádření místostarosty

 • V Lažanech se zdvojnásobil počet školáků

  1.9.2014

  Od prvního září 2014 chodí do Základní školy v Miličíně dvakrát více lažanských dětí než vloni. K ostřílenému školákovi Mírovi Kosíkovi, který je v šesté třídě, se přidal novopečený prvňáček Pavlík Slepička. Oběma dvěma klukům přejeme hodně zdaru při zdolávání školních povinností.

  K. Týleová

 • Rozloučení s létem po myslivecku

  31.8.2014

  Rozloučení s létem po myslivecku plánované na poslední srpnovou neděli (31. srpna) bylo z důvodu celodenní nepřízně počasí zrušeno. Místo této akce obě organizace uspořádají Den myslivosti, a to 8. listopadu 2014.

 • Konání mimořádného zasedání OZ

  19.8.2014

  Zápis a usnesení z mimořádného zasedání OZ č. 11 ze dne 19. sprna 2014

 • Brigáda na hřišti v Mezně

  16.8.2014

  Přidala jsem fotky z brigády na hřišti. Více ve fotogalerii

 • Zasedání obecního zastupitelstva

  14.8.2014

  Zápis a usnesení ze zasedání OZ č. 10 ze dne 14. sprna 2014

 • Práce u lažanské kapličky pokračují

  1.8.2014

  Také o prázdninách se několikrát sešli dobrovolníci u kapličky v Lažanech. Pracovalo se za každého počasí, které bylo vlastně pořád stejné – déšť, zima, vítr. Spodní okopaná zeď má novou omítku, do odvodňovacího příkopu byla položená drenáž a fólie, vše se zasypalo kačírkem a oblázky. Sundal se starý plot, přesadily, vyrovnaly a zabetonovaly kamenné sloupky pro plot nový. Pokračování někdy příště.

  K. Týleová

 • Memoriál Fr. Babického st.

  26.7.2014

  Poslední červencovou sobotu se konal již 28. ročník Memoriálu Františka Babického st. Na prvním místě se umístil tým TJ Sokol Sezimovo Ústí. Následoval TJ Sokol Mezno, FK SK Ratibořské Hory a TJ Sokol Sedlec-Prčice. Po úvodních utkání hrála i „stará garda“ Mezno vs. Sparta Club Split Tábor 97.

  Oba týmy předvedly vyrovnaný výkon. Zápas skončil nerozhodně 2:2, na penalty 4:4. Po skončení turnaje následovalo posezení s hudbou pod vedením Vladislava Říhy st. na sále Markátorovic PABu. Memoriálu se zúčastnilo asi 100 diváků. Fotky ve fotogalerii

 • Veřejná schůze

  21.7.2014

  V souvislosti s podzimními volbami do obecního Zastupitelstva obce Mezno se konala veřejná schůze, a to v pondělí dne 21. července 2014 od 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Meznu. Program zde

 • Mezenský Zpravodaj podruhé

  12.7.2014

  Právě v těchto dnech dochází k roznosu nového čísla Zpravodaje, který je k dispozici zdarma. Jedná se o dvoustránkový čtvrtletník, kde najdete informace o proběhlých i plánovaných akcích. Zpravodaj je ke stažení či prohlédnutí k dispozici na stránkách organizace Mezeňák o. s.

 • Výstava Kultur8 v Mezně

  10.7.2014

  OD 10. do 18. července byla ve vestibulu mezenské restaurace Markátorovic PAB umístněna putovní výstava Kultur8, kterou nainstalovali členové organizace Mezeňák o. s. Výstava Kultur8 byla zapůjčena od neziskové organizace Inex-SDA.

  Kultur8 je putovní výstava fotografií zobrazující každoden- nost v sedmi zemích globálního Jihu a České republice očima dobrovolníků, kteří v těchto zemích pracovali. Výstava přibližuje realitu všedních dní života v Keni, Zambii, Etiopii, Ghaně, Mongolsku a Vietnamu. Výstava byla přístupná v otevírací době restaurace a vstupné nebylo.

  Dále byla na jeden den instalována na balkóně mezenských kabin, a to při příležitosti Memoriálu Fr. Babického st.

 • Setkání nad fotkami podruhé

  7.7.2014

  I přes sobotní tropické teploty se našlo několik občanů, kteří strávili příjemné dvě hodinky v chládku mezenské restaurace jen proto, aby se podívali na fotky týkající se mezenského fotbalu. Ze soukromých archivů se podařilo získat přibližně sedmsedát fotek, které členové spolku Mezeňák o. s. naskenovali ve vysoké kvalitě a promítli na velkém plátnu. Společnými silami zúčastněných se podařilo určit, kdo na fotkách je zachycen a případně i odhadnout rok či alespoň desetiletí, kdy bylo foto pořízeno. Nejstarší fotka je z 30. let. a zobrazuje tým mezenských fotbalistů na hřišti v Mezně. I když mezenské hřiště zde poznají jen pamětníci. Právě díky nim fotky oživly a ponesou si svůj příběh dál. Jedna fotka připomněla výlet do Německa na turnaj, kde všichni fotbalisté, včetně těch německých, hráli bez bot jen proto, že mezeňáci neměli kopačky. Jiná zase vyvolala vzpomínku na nečekaně vysokou výhru nad Drachkovem nebo naopak prohru nad Popovicemi. Se získanými fotografiemi se bude i nadále pracovat a časem z nich vznikne fotokronika připomínající historii fotbalu v Mezně.

 • Workcamp 2014 skončil

  5.7.2014

  V sobotu 5. července z Mezna odjeli dobrovolníci. Většina z nich se ještě vyrazila podívat na další krásy Česka (třeba do Prahy nebo do Č. Krumlova či Kutné Hory) a pak pokračovali buď domů nebo do jiné evropské země. Z hlediska organizátora (tj. Obce Mezno) se letošní projekt moc a moc vydařil. Dobrovolníkům se v Mezně líbilo a troufám si říct, že si odnášejí spoustu nezapomenutelných zážitků. Jsem pyšná na všechny obyvatele Mezna (a samozřejmě spádových osad), kteří dobrovoníkům ukázali, jak dobře a zajímavě se žije na vesnici. 
  Pokud jste si ještě nepřečetli deník, který psali, najdete ho na http://www.mezno.cz/workcamp-2014. Ve fotogalerii jsou fotky z průběhu projektu a začíná se pátkem před jejich příjezdem.

  A pokud si chcete připomenout loňský projekt, pak odkaz je http://www.mezno.cz/workcamp-2013

 • Přivítání léta s hasiči

  29.6.2014

  V neděli 29. června 2014 uspořádali členové organizace Mezeňák o. s. ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Mezno a mezinárodními dobrovolníky na hřišti v Mezně dětský den. I přes drobný, ale vytrvalý déšť se sešlo zhruba 40 dětských i dospělých účastníků. Zůstalo 15 dětí, které si vyzkoušely podobné disciplíny jako "dospělí hasiči" na soutěžích. Všem se moc dařilo. Velikým zážitkem bylo i to, že si každý mohl vyzkoušet stříkat na terč novým kalovým čerpadlem, které má podobný výkon jako hasičská stříkačka. To koupilo SDH za získané peníze z brigád. Zajímavé byly i hry, které si připravili naši zahraniční návštěvníci. Odpoledne bylo zakončeno minidiskotékou Jirky Mikuly a opékáním vuřtů. Domnívám se, že to bylo pěkně strávené odpoledne plné nových zážitků. Všem, kteří se zúčastnili, patří veliké díky.

  Marcela Kopečná

 • Hornoborecký desetiboj

  28.6.2014

  Slunečnou sobotu 28. června 2014 strávili někteří občané Mezna a Mitrovic spolu s dobrovolníky na Hrách bez hranic v Horním Borku. Mezenské týmy s mezinárodním zastoupením Workcamp Mezno a Traverza Mezno skončily na dvanáctém místě a devátém místě. Mitrovický tým pak na krásném šestém místě. Gratulujeme. Fotky z akce najdete zde

 • Workcamp 2014

  28.6.2014

  Od soboty 21. června jste se mohli v Mezně a okolí setkat se skupinkou deseti dobrovolníků z osmi různých zemí světa. Dobro- volníci byli ubytováni v kabinách.
  Za dobu svého pobytu navštívili tři školy a 2 školky, a to ZŠ a MŠ Borotín, ZŠ a MŠ Miličín a VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, kde povyprávěli nejen o své zemi a kultuře, ale především o sobě a důvodech, proč dobrovolničí.
  Nicméně cizinci se nezaměřují jen na děti. V pátek 27. června se setkali s obyvateli Mitrovic, kteří pro ně připravili příjemné pohoštění a skvělou náladu. Večer se moc vydařil a dobrovolníci si odnesli spoustu zážitků, např. jak chutná místní uzené či medovina :)

  Logo_100 Dvoutýdenní dobrovolnický projekt "Workcamp 2014 aneb zahraniční dobrovolníci v Mezně" je podpořen částkou 10 000,- Kč ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof.

 • Smuteční oznámení

  25.6.2014

  V neděli 25. května 2014 ve věku 64 let zemřel náhle pan Jaroslav Kabeš z Mitrovic. Poslední rozloučení se zesnulým se konalo v úterý 3. června 2014 ve 12:30 hod. v obřadní síni v Táboře. 

 • Občasník Mezeňák č 2 roku 2014

  17.6.2014

  V čevnu 2014 vyšlo druhé číslo občasníku Mezeňák. Občasník byl k dostání na obvyklých místech za obvyklou cenu 20 Kč. V občasníku se občané mohli dozvědět o tom, co to je workcamp a jaké s ním máme v Mezně zkušenosti. Starosta se rozepsal o tom, jak probíhá dotace na biomasu. Vlasta Ploců napsal článek o tom, jak dorostenci hráli na mezinárodním fotbalovém turnaji ve Vídni a pak Míka se povyprávěl o včelaření. Samozřejmě nechybělo historické okénko a informace o dění v klubovně Mezeňáček.

 • Mezeňáček-Poznáváček nazeleno aneb Eko dětský den

  7.6.2014

  Páteční prosluněné pozdní odpoledne vylákalo skoro 30 dětí na hřiště v Mezně, kde se konal dětský eko-den. Děti si připomněly Světový den životního prostředí pomocí her s lehce ekologickým podtextem. Organizátoři, členové spolku Mezeňák o. s., připravili pro děti hry jako házení kinder-vajíček do kelímků od margarínů, malování v mouce, chůze na podomácku vyrobených chůdách, běh přes švihadlo nebo třeba přenášení korkového špuntu na staré ping-pongové pálce. Na posledním stanovišti děti čekal úkol nejvíce zaměřený na ekologii, a to třídění recyklovatelného odpadu. Dětem se hravou formou ukázalo, co vše lze třídit, ale především se dozvěděly, že i když je recyklace důležitá, ještě důležitější je zkusit odpadky vůbec nevyrobit. Např., v duchu šetrnosti k přírodě, byla k občerstvení připravena voda se šťávou a ovoce či zelenina namísto džusu v krabičce a bombonů v plastových obalech. Každý účastník dostal za splnění úkolů titul "eko-Mezeňáček". Fotky na str. organizace Mezeňák o. s.

 • Dětský den v Mitrovicích

  31.5.2014

  V sobotu 31. května 2014 se od 15:00 hod. v Mitrovicích na louce konal první dětský den, který pořádali mitrovičtí hasiči. Děti se hezky vyřádily. Jak sportovně, tak vědomostně a dokonce si i něco samy vyrobily. Na závěr si všichni opekli klobásky a každý dostal balíček (omalovánky s pastelkama, sušenky, bonbony, zmrzlina...). Nechyběly pamlsky, balonky, samolepky jako odměna za splněný úkol a dokonce byl i velký výběr úžasných domácích koláčů, buchet a sušenek ke kávě. Počasí přálo, jen trochu víc foukalo. Poslední dětští účastníci odcházeli až kolem 19. hodiny.

   Blanka Candrová, Mitrovice

 • Autoveteráni v Lažanech

  31.5.2014

  Na konci května pořádal Jan Týle sraz pro své kamarády a známé, kteří propadli kouzlu autoveteránů značky DKW. Jejich vyhlídková jízda začíná a končí v Lažanech, takže sousedé měli možnost si auta i motorky prohlédnout. Po několika studených a deštivých dnech se naštěstí počasí vylepšilo a na nablýskané veterány byl hezký pohled.

  Karolýna Týleová

 • Cestopisný večer o Austrálii

  29.5.2014

  Ve čtvrtek 29. května se v mezeské restauraci Markátorovic PAB konal cestopisný večer, kdy se Tomáš Vančura podělil o své fotky a postřehy z ročního pobytu v Austrálii. Zúčastnilo se přes 30 lidí a příchozí viděli fotky australské přirody i měst a slyšeli různé zajímavosti a fakta o Austrálii. Akce začala v 19:00 hod. a trvala cca 2 hodiny. Po skončení promítání Tomáš ještě odpovídal na dotazy.

 • Výsledky volby do Evropského parlamentu

  25.5.2014

  Výsledky hlasování Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. – 24.05.2014 v obci Mezno:

  Strana

  Platné hlasy

  číslo

  název

  celkem

  v %

  7

  Koalice TOP 09 a STAN

  12

  23,52

  16

  ANO 2011

  9

  17,64

  5

  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

  8

  15,68

  14

  Česká str.sociálně demokrat.

  5

  9,80

  20

  Občanská demokratická strana

  5

  9,80

  10

  Komunistická str.Čech a Moravy

  3

  5,88

  23

  Strana zelených

  2

  3,92

  4

  NE Bruselu-Národní demokracie

  1

  1,96

  6

  Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO

  1

  1,96

  11

  evropani.cz

  1

  1,96

  21

  VIZE 2014

  1

  1,96

  22

  Úsvit přímé demokr.T.Okamury

  1

  1,96

  24

  Strana svobodných občanů

  1

  1,96

  32

  Česká pirátská strana

  1

  1,96

  V Mezně hlasovalo 53 občanů z celkově 302 voličů, tj. volební účast byla 17,55 %. Z celkového počtu odevzdaných hlasů byl 2 neplatné. Přehled výsledků, včetně preferenčních hlasů jednotlivých stran, naleznete na stránkách Českého statistického úřadu.

 • Hasičská soutěž v Mitrovicích

  24.5.2014

  SDH Mitrovice uspořádalo na louce v Mitrovicích v sobotu 24. května 2014 hasičskou soutěž. Účast i počasí se vydařily.

 • PRVNÍ LETOŠNÍ BRIGÁDA U KAPLIČKY V LAŽANECH

  17.5.2014

  V sobotu 17. května se konala první jarní brigáda na úpravu okolí kapličky v Lažanech. Byl potřeba podél zdí vykopat mělký příkop, který po dalších úpravách zabrání rozrůstání trávníku a vlhnutí zdiva. Sešlo se potřebných pět chlapů s krumpáči a lopatami a práci měli hotovou raz dva.

  Karolýna Týleová

 • Mezenský zpravodaj poprvé

  1.5.2014

  Členové organizace Mezeňák o. s. připravili první Mezenský zpravodaj. Jedná se dvoustránkový buletin, který zachycuje dění v prvním čtvrtletí a upozorňuje na akce ve čtvrtlení druhém. Zpravodaj byl k dispozici zdarma v obchodě Flop v Mezně a v restauraci Markátorovic PAB. Jeho elektronická verze je k dispozici na stránkách sdružení. Časopis byl distribuován na začátku května 2014.

 • Čarodějnice v Lažanech

  30.4.2014

  Poslední dubnový den se stavěla v Lažanech na návsi tradiční májka a celá akce měla tradiční průběh: ženy a dívky poskytovaly cenné rady, poučky a návody, zatímco muži jich nedbali a dřeli se po svém. Přesto nakonec dvacetimetrovou májku úspěšně vztyčili. Potom se konala krátká schůze u kapličky, aby se naplánovaly další rekonstrukční práce. Na závěr byla jednomyslně zvolena dopisovatelka do Zpravodaje, ačkoliv se důrazně bránila. Konec čarodějného dne u ohňů, vuřtů a piva se vydařil.

  Karolýna Týleova

 • Pálení čarodějnic, stavění májky a slet čarodějnic 2014

  30.4.2014
  Tak jako každý rok, i letos SDH Mezno uspořádalo stavění májky na dětském hřišti v Mezně.  Sešlo se na 80 dětí a dospělých.  Pro děti byl připraven doprovodný program v čarodějném duchu, jako např. let na koštěti, čarodějné rébusy nebo ochutnávka tajných pokrmů. Po soutěžích se všichni sešli u táboráku, kde si s chutí opekli špekáčky. Ten, kdo vydržel až do tmy, se mohl zúčastnit lampiónového průvodu obcí. Nakonec se děti rozloučily s vyráběnými čarodějnicemi a hodily je do ohně. Pro mladší účastníky program skončil, starší vydrželi mnohem déle a ti nejvytrvalejší hlídali májku až do ranních hodin. Fotky jsou na stránkách organizace Mezeňák o. s.
  Jana Dvořáková, Mezeňák o.s.
 • Jarní posezení s heligonkáři

  26.4.2014

  V sobotu 26. dubna se sešli ve výčepu Markátorovic PABu příznivci heligonek. Tentokrát však přišlo méně lidí. Škoda. Hudební zážitek byl, jako obvykle, doplněn menším občerstvením.  . Fotky z akce budou zveřejněny na stránkách Markátorovic PABu.

 • Diamantová svatba Věry a Miloše Šimákových

  20.4.2014

  V neděli 20. dubna 2014 oslavili mezenští občané Věra a Miloš Šimákovi 60. let od své svatby. V mezenské restauraci za přítomnosti starosty Rudolfa Vobruby obnovili svůj manželský slib a diamantovou svatbu oslavili s rodinnými příslušníky. Gratulujeme.

 • Plán fotbalové sezóny

  22.3.2014

 • Dětský karneval - 14. ročník

  15.3.2014

  V sobotu 15. března uspořádal v Mezně na sále kulturního domu spolek Mezeňák o. s. již 14. ročník dětského karnevalu. Tento rok na karneval dorazilo 80 dětí a zhruba stejný počet dospělých. Pro děti byly přiraveny jak tradiční soutěžní hry jako házení kroužkem na láhev, prohazování míčku do krabice a židličkovaná, tak i hry více umělecky zaměřené jako zpívání písniček nebo přednes básniček a nově i malování a vybarvování oveček. Karnevalem děti provázel šáša Jana. K tanci a poslechu hrála reprodukovaná i živá hudba, čímž se mezenský karneval liší od většiny ostatních. Děti, které soutěžily, byly odměněny sladkou dobrotou.

  Díky podpoře Obeního úřadu Mezno a darům od místních sdružení, podnikatelů i občanů mohly všechny dětské masky při odchodu dostat balíček plný sladkostí a dobrot. Věříme, že se karneval účastníkům i jejich doprovodu líbil a těšíme se na další rok. Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří pomohli s přípravou či úklidem.

  Iva Vančurová, předsedkyně spolku Mezeňák o. s.

  Fotky zde

 • Masopustní průvod 2014

  1.3.2014

  V sobotu 1. března 2014 se sešlo více jak 20 lidí ochotných celý den chodit od domu k domu a rozveselovat svými maskami a hudbou obyvatele Mezna, Stupčic i Lažan. Závozníka do Stupčic a Lažan jim dělal Jarda Šichů, hudební doprovod Roman Šimků a Jaroslav Kmoch. Celý průvod skončil ve večerních hodinách v kovárně v Lažanech, kde je Lažaňáci pěkně pohostili. Průvod doprovázela jako fotograf nejprve Jana Říhová, kterou později vystřídal Jirka Mikula. Fotky jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.

 • Vzpomínky na minulost

  22.2.2014

  V sobotu 22. února 2014 se konalo první ze série promítání fotek z Mezna a okolí. Akce začala v 15:00 hodin, trvala dvě hodiny a zúčastnilo se ji třicet lidí, čímž téměř úplně zaplnili prostrory klubovny v hasičském domě v Mezně. Součástí akce bylo i menší občerstvení, ale všichni zúčastnění byli tak zaujati dobovými fotkami naskenovanými ve vysoké kvalitě a promítanými na velkém plátně, že je občerstvení moc nezajímalo.

 • Přednáška na téma srdce zdravé i nemocné

  18.2.2014

  V úterý 18. února od 17:00 hod se v klubovně v hasičském domě v Mezně konala přednáška na téma "Srdce zdravé i nemocné". Přišlo skoro 20 lidí a vyslechli si zajímavé informace o tom, jak postupovat v případě známek srdečního infarktu a jaké další nemoci mohou srdce postihnout. Na dotazi o srdci odpovídala MUDr. Jana Mikulová. 

 • Smuteční oznámení

  17.2.2014

  V pondělí 17. února 2014 po delší nemoci zemřela ve věku 87 let paní Marie Pokorná. Poslední rozloučení proběhlo v pátek 21. února 2014 v kapli v Mezně. Více na smutečním oznámení zde.

 • Valentický Poznáváček

  14.2.2014

  V pátek 14. února si děti v rámci Poznáváčku připravily program a občerstvení pro rodiče a přátelé. Fotky ve fotogalerii zde.

 • Sokolský ples

  1.2.2014

  V sobotu 1. února 2014 se konal tradiční sokolský ples, který pořádal TJ Sokol Mezno. K tanci a poslechu hrála skupina Allegro Band a přišlo téměř 200 lidí. Fotky z akce jsou k nahlédnutí na stránkách Markátorovic PABu.

 • Komunitní plánování v Mezně

  29.1.2014

  Ve středu 29. ledna 2014 se v zasedací místnosti OÚ Mezno konalo komunitní plánování občanů Mezna. Fotky k nahlédnutí zde

 • Seminář o První pomoci

  28.1.2014

  V úterý 28. ledna od 17:00 hod se v klubovně konal Kurz první pomoci. Tento kurz se konal již podruhé a tentokrát přišlo 13 lidí, kteří se naučili správnou techniku masáže srdce a dozvěděli se více o dětských nemocech. O tématu nám řekla záchranářka Bc. Petra Homolová. 

 • Páteční Mezeňáček - quilling

  24.1.2014

  V pátek 24. ledna jsme se sešli v 17.00 hodin v Poznáváčku na první lekci quillingu. Ačkoli je to slovo těžké jen vyslovit, vlastní práce je velice jednoduchá.  A podle vyrobených přáníček, kytiček, motýlků a sněhových vloček si myslím, že to bylo i zábavné a podnětné (to soudím dle vyprávění některých rodičů). Chtěla bych pochválit všechny děti – Pepču, Aličku, Míšu, Ondráška, Haničku, Terezku, Jarouška, Matěje, Elišku a Isabellku a maminky Romču a Mirku, všichni byli opravdu moc šikovní. Můj původní plán – výroba sněhových vloček – se trochu „zvrtnul“ a nakonec těch sněhových vloček nebylo tolik, někteří se při práci posunuli k výrobě kytiček, Pepča si vyrobil motýlka, někteří si kytičku nalepili a tak vzniklo krásné přáníčko. Že quilling není nic složitého a že to zvládne i malé dítě dosvědčí naše Isabellka, které je 4,5 roku a její přáníčko bylo také velmi povedené.  A jelikož se práce dětem líbila a quillingovat se nechá prakticky cokoliv, domluvili jsme se, že si příště vyrobíme zvířátka ze ZOO a v budoucnu se pokusíme o vytvoření mořského akvária. Já osobně už se velmi těším a doufám, že se naše řady ještě rozrostou. Byly to příjemně strávené dvě hodiny.

  Na závěr bych chtěla ještě poděkovat maminkám Janě N., Janě D. a Nadě P., které nám pomohly s úklidem.

                                                                             Marcela Kopečná

 • Hasičský ples 2014

  11.1.2014

  V sobotu 11. ledna 2014 se konal hasičský ples v Mezně, který uspořádalo SDH Mezno. K tanci a poslechu hrála kapela Studio 95 a fotky z akce jsou na stránkách místní restaurace Markátorovic PAB

Stalo se

Pokud vás zajímají akce, které se konaly v přechozích letech, klikněte zde