Přehled všech úředních dokumentů na stránkách:

  V roce 2019

* datumy do = do uvedeného data včetně, např. "do 1.1.2019" = do 1.1.2019 23:59:59)

          vyvěšeno dne 14.6.2019, Aktuality (do 30.6.2019),

          Úřední deska (do 31.12.2019), Rozpočty obce (bez omezení)

 Návrh závěrečného účtu za rok 2018, vyvěšeno dne 6.5.2019,

         Aktuality (do 31.5.2019), Úřední deska (do 31.5.2019),

         Dokumenty - ostatní (neomezeně)

         Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018, vyvěšeno dne 6.5.2019,

         Aktuality (do 31.5.2019), Úřední deska (do 31.5.2019),

         Dokumenty - ostatní (neomezeně)

         Rozvaha k 31.12.2018, vyvěšeno dne 6.5.2019,

         Aktuality (do 31.5.2019), Úřední deska (do 31.5.2019),

         Dokumenty - ostatní (neomezeně)

         Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018, vyvěšeno dne 6.5.2019,

         Aktuality (do 31.5.2019), Úřední deska (do 31.5.2019),

         Dokumenty - ostatní (neomezeně)

         Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018, vyvěšeno dne 6.5.2019,

         Aktuality (do 31.5.2019), Úřední deska (do 31.5.2019), 

         Dokumenty - ostatní (neomezeně)

         Zpráva o přezkumu hospodaření 2018, vyvěšeno dne 6.5.2019,                             

         Aktuality (do 31.5.2019), a (Úřední deska do 31.5.2019),                                         

         Dokumenty - ostatní (neomezeně)

V roce 2018

 • Od 17.12. do 2.1. 2018 nebude mít OU Mezno otevřeno z důvodů dovolené - viz. dovolená
  zveřeněno dne 5.12.2018, Aktuality (do 2.1.2018), Úřední deska (do 2.1.2018)
 • Rozpočtové opatření č. 8
  vyvěšeno dne 20.11.2018, Aktuality (do 31.12.2018), Úřední deska (do 31.12.2018), Rozpočty obce (bez omezení)

V roce 2017:

V roce 2016:

Vykres_sirsich_vztahu_2
Vyhodnoceni_predpokladanych_dusledku_reseni_zpf_3

Up_textova_cast

Scan

Koordinacni_vykres_1b_zaznam

Koncepce_dopravy_a_technicke_infrastruktury_3b_zaznam

Koncepce_dopravy_a_technicke_infrastruktury_3a_zaznam

Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi_1b_zaznam

Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi_1a_zaznam
Koordinacni-vykres-1a
Vykres_verejne_prospesnych_staveb_opatreni_asanaci_4a_zaznam Hlavni_vykres_2a_zaznam
Hlavni_vykres_2b_zaznam
vyvěšeno dne 6.12.2016 do 31.12.2016, Aktuality, Úřední deska, Uzemní plan

v roce 2015: 

 vyvěšeno 10.8.2015 do 24.9.2015, Aktuality, Úřední deska, Územní plán

v roce 2014:

 • Státní volební komise dne 14. října 2014 vyhlásila a uveřejnila celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 ve Sbírce zákonů, částka 92, sdělení č. 217/2014.Prvním dnem desetidenní lhůty pro podání návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta je 15. říjen 2014 a tato lhůta skončí dne 24. října v 16:00 hod. Příslušným rozhodnout o návrhu do 20 dnů poté, kdy návrh došel soudu, je Krajský soud v Praze.
  Oficiální výsledky voleb do Zastupitelstva obce Mezno k nahlédnutí zde
  vyvěšeno dne 15.10.2014 do 20.11.2014, Aktuality, Úřední deska, Volby 2014
 • Průvodní dopis
  vyvěšeno dne 23.7.2014 do 24.8.2014, Aktuality, Úřední deska
 • Kandidátní listina podaná nezávislým kandidátem - oprava
  Dole je nová kandidátní listina pro nezávislého kandidáta – v původním dokumentu došlo k chybnému údaji (volební obvod místo volební okrsek ….Mezno nemá volební obvod, pouze volební okrsek. Proto na listině tento údaj nemá být.) Ostatní dokumenty jsou všechny v pořádku.
  vyvěšeno dne 17.7.2014 do 3.8.2014, Aktuality, Úřední deska, Volby 2014 
 • Oznámení o konání zasedání obecního zastupitelstva ve středu 5.února 2014
  vyvěšeno 29.1.2014 do 5.2.2014, Aktuality, Úřední deska
 • Koncepce „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“ bylo podrobeno zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Na základě oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme.
  Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí, kód koncepce MZP169K (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce).
  Dokument zde
  vyvěšeno dne 20.1.2014 do 20.2.2014, Aktuality, Úřední deska

v roce 2013:

v roce 2012

v roce 2011:

v roce 2010:

v roce 2009

v roce 2008

v roce 2007

v roce 2006

v roce 2005

Městský úřad Votice

Krajský úřad Středočeského kraje.