Přehled všech úředních dokumentů na stránkách:

V roce 2020

* data do = do uvedeného data včetně, např. "do 1.1.2020" = do 1.1.2020 23:59:59)

Korona-vir-posta
Korona-vir-mvcr
Korona-vir-mzcr

vyvěšeno dne 11.3.2020, Aktuality (do 31.5.2020), Úřední deska (do 31.5.2020)

 V roce 2019

* data do = do uvedeného data včetně, např. "do 1.1.2019" = do 1.1.2019 23:59:59)

 Návrh závěrečného účtu za rok 2018, vyvěšeno dne 6.5.2019,

         Aktuality (do 31.5.2019), Úřední deska (do 31.5.2019),

         Dokumenty - ostatní (neomezeně)

         Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018, vyvěšeno dne 6.5.2019,

         Aktuality (do 31.5.2019), Úřední deska (do 31.5.2019),

         Dokumenty - ostatní (neomezeně)

         Rozvaha k 31.12.2018, vyvěšeno dne 6.5.2019,

         Aktuality (do 31.5.2019), Úřední deska (do 31.5.2019),

         Dokumenty - ostatní (neomezeně)

         Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018, vyvěšeno dne 6.5.2019,

         Aktuality (do 31.5.2019), Úřední deska (do 31.5.2019),

         Dokumenty - ostatní (neomezeně)

         Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018, vyvěšeno dne 6.5.2019,

         Aktuality (do 31.5.2019), Úřední deska (do 31.5.2019), 

         Dokumenty - ostatní (neomezeně)

         Zpráva o přezkumu hospodaření 2018, vyvěšeno dne 6.5.2019,                             

         Aktuality (do 31.5.2019), a (Úřední deska do 31.5.2019),                                         

         Dokumenty - ostatní (neomezeně)

V roce 2018

 • Od 17.12. do 2.1. 2018 nebude mít OU Mezno otevřeno z důvodů dovolené - viz. dovolená
  zveřeněno dne 5.12.2018, Aktuality (do 2.1.2018), Úřední deska (do 2.1.2018)
 • Rozpočtové opatření č. 8
  vyvěšeno dne 20.11.2018, Aktuality (do 31.12.2018), Úřední deska (do 31.12.2018), Rozpočty obce (bez omezení)

V roce 2017:

V roce 2016:

Vykres_sirsich_vztahu_2
Vyhodnoceni_predpokladanych_dusledku_reseni_zpf_3

Up_textova_cast

Scan

Koordinacni_vykres_1b_zaznam

Koncepce_dopravy_a_technicke_infrastruktury_3b_zaznam

Koncepce_dopravy_a_technicke_infrastruktury_3a_zaznam

Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi_1b_zaznam

Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi_1a_zaznam
Koordinacni-vykres-1a
Vykres_verejne_prospesnych_staveb_opatreni_asanaci_4a_zaznam Hlavni_vykres_2a_zaznam
Hlavni_vykres_2b_zaznam
vyvěšeno dne 6.12.2016 do 31.12.2016, Aktuality, Úřední deska, Uzemní plan

v roce 2015: 

 vyvěšeno 10.8.2015 do 24.9.2015, Aktuality, Úřední deska, Územní plán

v roce 2014:

 • Státní volební komise dne 14. října 2014 vyhlásila a uveřejnila celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 ve Sbírce zákonů, částka 92, sdělení č. 217/2014.Prvním dnem desetidenní lhůty pro podání návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta je 15. říjen 2014 a tato lhůta skončí dne 24. října v 16:00 hod. Příslušným rozhodnout o návrhu do 20 dnů poté, kdy návrh došel soudu, je Krajský soud v Praze.
  Oficiální výsledky voleb do Zastupitelstva obce Mezno k nahlédnutí zde
  vyvěšeno dne 15.10.2014 do 20.11.2014, Aktuality, Úřední deska, Volby 2014
 • Průvodní dopis
  vyvěšeno dne 23.7.2014 do 24.8.2014, Aktuality, Úřední deska
 • Kandidátní listina podaná nezávislým kandidátem - oprava
  Dole je nová kandidátní listina pro nezávislého kandidáta – v původním dokumentu došlo k chybnému údaji (volební obvod místo volební okrsek ….Mezno nemá volební obvod, pouze volební okrsek. Proto na listině tento údaj nemá být.) Ostatní dokumenty jsou všechny v pořádku.
  vyvěšeno dne 17.7.2014 do 3.8.2014, Aktuality, Úřední deska, Volby 2014 
 • Oznámení o konání zasedání obecního zastupitelstva ve středu 5.února 2014
  vyvěšeno 29.1.2014 do 5.2.2014, Aktuality, Úřední deska
 • Koncepce „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“ bylo podrobeno zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Na základě oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme.
  Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí, kód koncepce MZP169K (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce).
  Dokument zde
  vyvěšeno dne 20.1.2014 do 20.2.2014, Aktuality, Úřední deska

v roce 2013:

v roce 2012

v roce 2011:

v roce 2010:

v roce 2009

v roce 2008

v roce 2007

v roce 2006

v roce 2005

Městský úřad Votice

Krajský úřad Středočeského kraje.