O obci

Obec Mezno je součástí okresu Benešov, tzn. že patří do Středočeského kraje. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Votice. Obec Mezno se rozkládá třicetjedna kilometrů jižně od Benešova, čtrnáct kilometrů jižně od města Votice a šestnáct kilometrů severně od města Tábor.

Trvalý pobyt na území obce Mezno má k 31. prosince 2012 nahlášeno 368 obyvatel, z toho 299 občanů nad 18 let. Co se týče adres, cca 80 je v samotném Mezně, asi 20 v Lažanech, přibližně 40 v Mitrovicích, okolo 20 ve Stupčicích a 4 ve Vestci.

Mezno se dále dělí na pět částí, konkrétně to jsou Lažany, Mezno, Mitrovice, Stupčice a Vestec.

Foto-mezno-2

Samotná vesnice Mezno leží v průměrné výšce 559 metrů nad mořem a ke konci roku 2012 zde bylo přihlášeno k trvalému pobytu 204 obyvatel. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1469. Celková katastrální plocha obce je 1562 ha, z toho orná půda zabírá padesátčtyři procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. Menší část plochy obce zabírají také louky (méně než jednu třetinu).

Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní i dětské hriště. Kromě toho je v obci také Klub čtenářů, který supluje zrušenou obecní knihovnu a funguje především přes léto.

V obci je i několik občanských sdružení, a to TJ-SK Sokol Mezno, MS Hubert, Honební společenstvo Mezno, Mezeňák z. s., Sdružení dobrovolných hasičů Mezno a Svaz včelařů Mezno.

Místní obyvatelé mohou využívat veřejný vodovod. Územím obce prochází železnice a je zde i železniční zastávka. U obce v současné době začíná část dálnice D3 - Mezno - Tábor. Zároveň se v této době staví i nový železniční koridor, který povede opět, okolo obce.

Vesnice Mitrovice se nachází asi 2 km na severovýchod od Mezna. Na konci roku 2012 zde bylo evidováno ? adres. V roce 2013 zde trvale žilo 97 obyvatel. Mitrovice je také název katastrálního území o rozloze 3,83 km2.

V obci působí Sdružení dobrovolných hasičů Mitrovice.  

LažanyVesnice Lažany leží asi 2 km na sever od Mezna. V roce 2013 zde bylo evidováno ? adres. K 31. prosinci 2012 zde trvale žilo 47 obyvatel. Lažany leží v katastrálním území Lažany u Mezna o rozloze 3,07 km2.

Uprostřed obce se nachází malý rybníček, u něj kaplička a dětské hřiště. Vesnice je to velice půvabná a milá.

 

 

Vesnice Stupčice se rozprostírají asi 1,5 km na severozápad od Mezna. V roce 2013 zde bylo evidováno ? adres. Ke konci roku 2012 zde trvale žilo 15 obyvatel. Stupčice je také název katastrálního území o rozloze 1,39 km2.

Vestec Osada Vestec se nachází asi 2,5 km na sever od Mezna. V roce 2013 zde byly evidovány ? adresy. K 31. prosinci 2012 zde trvale žilo pět obyvatelé. Vestec leží v katastrálním území Vestec u Mezna o rozloze 0,57 km2.