Projekt Nákup vybavení pro SDH Mezno

Realizovaná dotace: V rámci projektu "Nákup vybavení pro SDH Mezno" bylo pořízeni 22 ks zásahových monterek, 8 ks hadic C a 3 ks hadic B. Celková cena vybavení je 50.194,- Kč, z toho 95 % uhradí Středočeský kraj. 

Cedule