2015 02 14 Masopust v Mezně

V sobotu 14. února se v konal tradiční masopustní průvod. Účastníci se sešli již v 9 hodin dopoledne v zasedací místnosti v KD Mezno, kde se patřičně ustrojili a pak vyrazili do Stupčic, Lažan a Mezna. Letošní rok byl obzvláště úspěšný ... sešlo se přes 30 masek. Po skončení průvodu následovalo masopustní posezení v mezenské restauraci, kterého se zúčastnili jak masky, tak i ostatní mezenští občané. Průběžně fotila Irena Marková, Jiří Mikula, Jana Říhová, Iva Vančurová a pak kdokoliv, kdo si na chvíli půjčil foťák :)

A kdo se zúčastnil: podle nápovědy od Hanky Vobrubové ml. to byli následující: Ladík Šimek, Pavla Kaňková, Zuzka Pejšová, Štěpa Čichovská, Aneta Písaříková, Šárka Fučíková, Roman Šimek, Naďa Šimková, Naďa Pěknicová a Pepíno, Holky Němečkovy, Pérák, George, pan Kmoch, Franta Babický, Eliška Vobrubová, Alena Kaňková, paní Fučíková, Milan Novotnej ml., Eva Novotná + její přítel, pak Eva Eliášová s dětmi, Jirka Mikula,+ Irena Marková, Ivana Šimáková .... a pak už si víc nevzpomenu.