2014 07 03 Workcamp - čtvrtek

Ráno jsme se, stejně jako předchozí den, vydali do lesa, abychom dokončili započatou práci. Tentokrát nás do lesa doprovodil i Tomáš, který za námi chodil na hřiště zahrát si hlavně fotbal. Po práci, v poměrně prosluněném dni, jsme se vydali na další ze série vynikajících obědů do hospody. Odpoledne za námi přišli na hřiště děti, kterým jsme se věnovali až do večeře. Po ní jsme měli naplánovanou návštěvu skautů blízko Mezna. Zároveň dobrovolníkům „Axman“ (tatínek Matyho a Tády) nabídl jízdu na motorce, tak se postupně vystřídala většina a zbytek potom ještě v pátek.

Do skautského tábora jsme přišli kolem sedmé hodiny večerní. Zprvu jsme pochopitelně působili trochu jako vetřelci a většina se k nám chovala ostýchavě, pak ale za dobrovolníky začali chodit skauti (zvláště ti nejmenší) a ptát se je na nejrůznější věci z jejich života  Poté jsme si se všemi zahráli hru, která vypadala jako fotbal/basketbal/ přehazovaná s velkým míčem, u které jsme se náramně bavili a poznali se blíže i s ostatními skauty. Když mladší skauti odešli spát, sesedli jsme se se zbylými skauty k ohni, kdy jsme mluvili o sobě a kluci nám taky zahráli pár táborových písniček. Poté jsme se poměrně unaveni vrátili zpátky do našeho přechodného bydliště, na hřiště.

Monika

Předchozí den   Další den