2014 06 28 Workcamp a Hry bez hranic - sobota

In the morning I was so tired because of last night party. My condition was not good. But today, I had to go some field to play sport games. I didn’t want to do anything. I had no power. At first when we arrived there, I was surprised that many people were in there. Everyone looks so happy and excited. So I got the power from them. Our team name was International Mezno. We wanted to play well, but our score was not good. We just got some sausages. But I don´t care about the result. The important thing i show much we are bonded together. The sports game competition makes me happy and I feel still alive. Now I´m so tired but I will sleep well with smile.    
Ráno jsem byla tak unavená po včerejší party. Nebyla jsem v dobré kondici, ale vyrazili jsme na louku hrát hry. Nechtělo se mi nic. Neměla jsem sílu, ale když jsme přijeli, překvapilo mě, kolik lidí tam už bylo přichystáno na hry. Všichni vypadali šťastně a bylo vidět, že se těší. Tak mi dodali sílu. Jméno našeho týmu bylo Mezno International. Chtěli jsme hrát dobře, ale naše skóre bylo nic moc. Ale i tak jsme vyhráli klobásy! Výsledek mi je vlastně ukradený. Důležité pro mě je, že nás hry zase trochu víc stmelily. Hry byly skvělé a cítím se stále živá. Teď jsem tak unavená, ale budu spát  úsměvem.

Jiyoung (Jižní Korea)

Předchozí den   Další den