2014 06 25 Workcamp - středa

With a blue historical van we drove to Miličin. In the primary school we presented our countries and nationalities. With the younger children I sing a song from my childhood, that called „ Daj mĕ jadno jajko“. Today in the school there were two grades per classroom. Our guide told us, that 20 years ago the school had twice as many students as today. We also visited a kindergarten. The sing two songs for us and one girl played on her flute. I loved it, because the children where shy and cute. A Reporter from Benešov interviewed some of us and we had good czech food with dumplings in the „Jidelna“. In the afternoon the rain waited till everybody had a ride on the horse and our day will finish with the funny czech movie „Pelisky“

Ráno jsme se se starou modrou dodávkou dostali do Miličína, kde jsme na základní škole prezentovali naše země a národnosti.S mladšími dětmi jsem si zazpívala písničku z mého dětství, která se jmenuje  „Daj mĕ jadno jajko.“ Během prohlídky školy jsme se dozvěděli, že měla dříve dvakrát víc studentů, než je tomu nyní. Také jsme se zastavili ve školce, v níž nám děti zazpívaly dvě písničky a jedna holčička nám zahrála na flétnu. Z dětí jsem byla velmi nadšená, neboť vypadaly velmi rozkošně a ostýchavě. Navíc se za námi zastavil redaktor z Benešovského deníku, se kterým někteří z nás dělali rozhovor a poté následoval oběd ve školní jídělně, ve které se podávalo české jídlo s knedlíky. Odpoledne jsme se vydali na projížďku na koních, kdy jsme se navzdory oblačnosti stihli všichni svézt ještě než začalo prše a den jsme zakončili vtipným českým filmem – Pelíšky.

Annegret (Německo)

Předchozí den   Další den