2014 06 24 Workcamp - úterý

Changeable weather here makes me a little bit headache and hard to get up at 6:30, but the rest parts here are wonderful. The high school in Sezimovo Usti amazed me with Lego robots, cheap tuition, and a variety of equipments, especially those for manufacturing because I have been working in a trading company selling bicycles. And the name tags made by laser machine is fantastic souvenirs.
To share our cultures in front of 16 to 19 teenagers in a lecture room Is a great experience! Oh, but from two lunches in school, we found out dishes here are with few vegetables.
Tour with Kenya people in Tabor and walk in the underground path is special. That organization’s concept to exchange good cultures and also notice the problems of each other via international development cooperation is constructive. It’s a good method to improve both societies rather than just giving temporary help.
Kids, puppets, and trampoling make us back to 5 years old!!!

Ze zdejšího proměnlivého počasí mě trochu bolí hlava a je pro mě těžké vstávat v 6:30, ale kromě toho je to tady skvělé. Střední  a vyšší  odborná škola v Sezimově Ústí mě ohromila svými lego roboty, nízkými poplatky a růzrnorodým vybavením, zvláště stroji pro výrobu, protože jsem pracovala ve společnosti, která prodávala jízdní kola. A jmenovky vyrobené na laserovém stroji  považuji fantastické suvenýry.
Sdílení našich kultur před středoškoláky a ostatními byla skvělá zkušenost. Ale podle obědů, které jsme zatím jedli ve školních jídelnách  jsme zjistili, že nám v české kuchyni chybí víc zeleniny.
Dnes jsme se v Táboře setkali s dobrovolníky z  “Fotbalu pro rozvoj” a společně jsme také navštívili museum a táborské podzemí. Na akci “Fotbal pro rozvoj” se mi líbí jeho koncept, nejedná se jenom o hraní fotbalu, ale naopak se touto formou snaží upozornit na problémy skrze mezinárodní rozvojovou spolupráci, což považuji za velmi dobré.  Tento způsob mi připadá mnohem lepší než dočasná pomoc.
Děti, štěňátka a skákání na trampolíně  nás vrátilo zpátky do dětských let!!!

Liyin (Taiwan)

Předchozí den   Další den