2014 06 23 Workcamp - pondělí

Today we´ve done our first presentation  in Borotín. We were on the nursery and we introduced ourselves to the little children. We showed the as well where is our country in a map and how to say hello in our lenguages  (in Spanish, for example, is hola). It was really nice because the children were so quiet and looked curious about us.
After we went to ZŠ Borotín and we did our expositions to a class of children and another of teenagers. They also were interested on it and they had the chance to practise their English.
On the way back, we walked by a beautiful path that passed through some fields and a forest. We also had the chance to be in one fantastic  castle ruins.
Later, we’ve been on the Major’s house (to see some pigs, gooses, chickens, a horse and three fluffy dogs) and after we’ve meet him again and he has officialy welcome us to Mezno.

Dnes jsme měli naši první prezentaci na základní škole v Borotíně. Zašli jsme se podívat nejdříve do mateřské školky, kdy jsme se dětem představili, ukázali jim na mapě, kde se naše země nachází a naučili je říkat „ahoj“ v našich jazycích (ve španělštině je to např. hola). Bylo to moc fajn, protože děti byly velmi hodné a dívaly se na nás velmi zvědavě.
Poté jsme se přesunuli do základní školy, kde jsme prezentovali naše země a nás třídě dětí a teenegerů. Pro ně to bylo take zajímavé a navíc měli příležitost procvičit si angličtinu.
Na zpáteční cestě jsme šli krásnou polní a lesní cestou a měli jsme také možnost vidět zříceninu hradu. Po cestě jsme navštívili dům pana starosty, abychom se podívali na zvířata (prasata, husy, slepice, koně a tři huňaté psy). S panem starostou jsme se potkali ještě jednou, kdy nás společně s místostarostou oficiálně přivítali v Mezně.

Irene (Spain)

Předchozí den   Další den