2014 03 01 Masopust 2014

V sobotu 1. března 2014 se sešlo více jak 20 lidí ochotných celý den chodit od domu k domu a rozveselovat svými maskami a hudbou obyvatele Mezna, Stupčic i Lažan. Závozníka do Stupčic a Lažan jim dělal Jarda Šichů, hudební doprovod Roman Šimků a Jaroslav Kmoch. Celý průvod skončil ve večerních hodinách v kovárně v Lažanech, kde je Lažaňáci pěkně pohostili. Průvod doprovázela jako fotograf nejprve Jana Říhová, kterou později vystřídal Jirka Mikula.