2014 01 29 Komunitní plánování

Ve středu 29. ledna 2014 se v zasedací místnosti OÚ Mezno konalo komunitní plánování občanů Mezna.