2013 11 17 Slavnostní otevření klubovny v hasičárně v Mezně - 1. část

V neděli 17. listopadu 2013 se konalo slavnostní otevření klubovny v hasičském domě v Mezně. Návštěvníky nejprve přivítal starosta obce Mezno, Rudolf Vobruba, a předsedkyně místního obč. sdružení Mezeňák o. s., Iva Vančurová. Po krátkém úvodním slovu starosty a informaci o financování rekonstrukce budovy a plánech na její využití byli příchozí pozváni do samotné klubovny. Zde si návštěvníci mohli prohlédout vybavení zakoupené v rámci projektu „Obnova a využití hasičského domu v Mezně“ podpořeného částkou 218 tisíc Kč z Programu LEADER. Celkem zde bylo proinvestováno téměr 377 tisíc Kč za což byly v budově nejen vyměněny okna a dveře, ale nakoupilo se i vybavení. Do té doby sloužila klubovna především pro dětské aktivity pořádané sdružením Mezeňák o. s., nicméně nakoupené vybavení jako jsou židle, stoly, dataprojektor či plátno umožní rozšířit aktivity obč. sdružení i na další obyvatele obce.

Součástí slavnostního otevření klubovny byl doprovodný dětský program (hraní na flétnu a zpívání), prohlídka nově vytvořených informačních panelů stručně zachycujících historii obce, promítání dobových fotografií či menší občerstvení. I přes nevlídné počasí se zúčastnilo 33 lidí. Děkujeme všem, kteří svou přítomností vyjádřili zájem o dění v obci.

Předchozí - následující