2011 09 28 Nasvěcení kapličky v Mezně

Dne 28. září 2011 došlo k nasvícení kapličky v Mezně