Modernizace víceúčelového sportovně-společenského centra v Mezně

Obec Mezno - pátá výzva MAS Krajina srdce (09/2010)

Již v roce 2010 proběhla pátá výzva pro odevzdání projektů v rámci Programu Rozvoje venkova, který administruje občanské sdružení MAS Krajina srdce z Mladé Vožice. Obec Mezno tehdy do opatření číslo 10 (Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů) předložila svůj projekt s názvem „Modernizace víceúčelového sportovně-společenského centra v Mezně“ a uspěla. Projekt byl podpořen částkou ve výši 300.000,- Kč, obec se podílela částkou ve výši 398 tisíc Kč a celkem zde bude proinvestováno 698 tisíc Kč. Stavební úpravy začaly v červnu loňského roku a projekt byl ukončen v dubnu letošního roku.

Před realizací projektu se areál sportoviště v Mezně nacházel ve velmi nevyhovujícím stavu, který neumožňoval plnohodnotné využití pro sportovní, kulturní a společenské účely. Objekt sportovních šaten a sociálního zařízení byl uveden do trvalého provozu v roce 1973 jako stavba realizovaná svépomocnou výstavbou. Areál byl z větší části oplocen. Oplocení bylo tvořeno z ochranných prvků za brankami, které oddělovalo plochu hřiště od dalších pozemků a druhého hřiště. Dále podélným oplocením oddělující sportoviště od místní komunikace. Oplocení bylo na většině míst značně poškozené nebo chybějící. Cílem projektu byla revitalizace prostoru tak, aby se stal nejen místem pro sportování, ale i pro trávení volného času a organizaci společensko-kulturních aktivit. Projekt řešil dva základní problémové okruhy:
- Modernizaci správní budovy (šatny, sociální zařízení a společenské prostory).
- Obnovu oplocení areálu sportoviště.


Co se zde během realizace projektu odehrálo? Byla celkově modernizována správní budova sportovních kabin (šatny, sociální zařízení a společenské prostory) formou výměny všech oken a dveří. V interiéru sportovních kabin (klubovna v 1. patře) vznikla expozice „Historie a současnost TJ Sokol Mezno“, pro kterou byly pořízeny 3 ks prosklených skříní a 6 ks poliček. Venkovní zázemí správní budovy sportovních kabin bylo dovybaveno 4 ks laviček. V místě venkovního posezení byla provedena výsadba 15 ks vyšších keřů – např. šeřík, brslen, zlatice, tavolník a skalník. Dále proběhla celková obnova oplocení areálu sportoviště a oprava oplocení za fotbalovými brankami.