• Odstávka el. proudu ve Voticích

  13.7.2018

  2018-7-11-uzavreny-meu-votice Pozor: 23.7. bude ve Votících probíhat odstávka elektrického proudu ve Voticích. V tento den bude Městský úřad ve Voticích uzavřený.

 • Rozpočtové opatření č. 4

  13.7.2018

  Rozpočtové opatření č. 4 - vyvěšeno na úřední desku dne 13.7.2018

 • Zápis a usnesení ze zasedání OZ č. 06 ze dne 13. června 2018

  13.7.2018

  Zápis a usnesení ze zasedání OZ č. 06 ze dne 13. června 2018

 • Pozvánka na kulturní akci do Lažan

  10.7.2018

  2018-babouci-plakat

  V á ž e n í s o u s e d é,
  v pátek, dne 3. srpna 2018 od 18:00 hod. bude v Lažanech vystupovat nejstarší jihočeská dechová kapela BABOUCI.
  V souvislosti s tím si Vás dovolujeme upozornit, že z důvodu bezpečnosti účastníků a z organizačních důvodů budou přijata následující dopravní omezení:

  • příjezd od Nové Hospody bude uzavřen ze 3.8. na 4.8. 2018 v době od 15.00 - 02.00 hod. pro veškerou automobilovou dopravu vyjma organizátorů, kapely a IZS
  • náhradní příjezd do Lažan bude pouze od železničního přejezdu u Mezna a od Vestce nebo Žibkova
  • do vsi Vás pustí pořadatelé, kteří budou u transformátoru u Váňů
  • před Lažany na louce bude provizorní parkoviště pro auta účastníků a vstup dále do Lažan bude umožněn pouze pro pěší
  • žádáme Vás o úplné omezení automobilového provozu a pokud to bude nezbytně nutné, tak objezd návesního rybníka pouze v horní části
  • s ohledem na bezpečnost návštěvníků akce Vás žádáme o dodržování kázně a respektování pokynů pořadatelů
  Předem se Vám omlouváme za výše uvedené opatření a i další omezení během této akce, zejména hluk v pozdních nočních hodinách a přítomnost většího počtu cizích osob
  v naší vesnici.
  Všem Vám děkujeme za pochopení a podporu této akce !!!

  Organizátoři
 • Hry bez hranic 2018 - Liderovice

  10.7.2018

  2018-vysledek-hry-bez-hranic V sobotu 23. června se v Liderovicích konaly Hry bez hranic, tentokrát ve stylu "Cesta kolem světa". I Mezno vyslalo svůj tým a pokud dobře počítám, tak skončilo na devátém místě. V tuto chvíli je to vše, co mám, ale věřím, že brzo přibudou i fotky z této zábavné akce.

 • Nové fotky na webu - Ukliďme Česko

  9.7.2018

  V sobotu 14. dubna jsme se opět sešli, abychom sebrali nějaké ty odpadky, které se povalují v okolí Mezna. Potěšující byl fakt, že v přírodě nových odpadků již tolik není. Nicméně je dobře pokračovat v této pěkné tradici a i do budoucna udržovat okolí pěkné. ... A není nutné udržovat přírodu čistou jen při speciálních akcích, ale klidně kdykoliv :) Fotky zde.

 • Seznam studen a pasportizovaných objektů

  6.7.2018

  Seznam studen a pasportizovaných objektů, které se sledují v souvislosti s výstavbou tunelu Mezno.

  2018-studny-seznam

  Studny-mapa 

 • Pozvánka na sportovní den

  6.7.2018

  2018_plakat-sportovni-den

 • Zápis a usnesení ze zasedání OZ č. 05 ze dne 16. května 2018

  30.6.2018

  Zápis a usnesení ze zasedání OZ č. 05 ze dne 16. května 2018

 • Protokoly o zkoušce vody - ze dne 22.5.2018

  26.6.2018

  Protokol o zkoučce vody č. 5726/18 - datum odběru 22.5.2018
  Protokol o zkoučce vody č. 5727/18 - datum odběru 22.5.2018 

 • informace o plánovaných pracích na stavbě žel. koridoru

  26.6.2018

  20180620-ohl_zs

  Informace o plánovaných pracích na stavbě žel. koridoru. (Dokument v pdf zde.)

 • Vývěska na hřbitově už je na svém místě!

  26.6.2018

  Na místním hřbitově v Mezně, na kapli, byla instalována vývěsní (informační) deska, na které budou zveřejňovány úřední záležitosti týkající se hřbitovní evidence a zároveň zde bude občanům dána možnost (na  požádání) vyvěsit v případě úmrtí parte.

 • Opatření k výsledkům dílčího přezkoumání hospodaření obce Mezno

  16.6.2018

  Opatření k výsledkům přezkoumání hospodaření obce Mezno 

 • LCC - domácí zdravotní péče - informativně

  16.6.2018

  Lcc-letak
  LCC - nabídka domácí zdratní péče
  LCC-domácí péče - nábor sestřiček - leták

 • Možnost - kandidát na funkci veřejného přísedícího

  8.6.2018

  Více informací o možnosti stát se kandidátem na funkci přísedícího Krajského soudu v Praze.

 • SDH Mezno na soutěži

  8.6.2018

  20180526-diplom-hasici

 • Služby VZP ve Voticích

  30.5.2018

  Síť klientských pracovišť VZP ČR je rozšířena o Klientské pracoviště ve Voticích, které poskytuje služby každé sudé úterý v době od 9,00 hod do 13,00 hod. na Městském úřadě Votice.
  Klienti VZP ČR se zde mohou informovat o všem, co potřebují vědět či řešit ve vztahu k VZP ČR, mohou zde podávat své žádosti a oznámení týkající se veřejného zdravotního pojištění, vyřídit nový průkaz pojištěnce, podat návrh na lázně či požádat o finanční příspěvek z nabídky výhod a příspěvků, které VZP ČR svým klientům poskytuje.

   Vzp-votice

 • Nová sekce - Ochrana osobních údajů

  29.5.2018

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

  Jako orgán veřejné moci máme povinnost mít zřízeného Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřencem naší obce je:
  Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko
  Komenského nám. 700, 259 01 Votice
  IČ: 70567646
  e-mail:
  melicharova(zavináč)mikroregionvoticko.cz,
  marvanova(zavináč)mikroregionvoticko.cz

  Na Pověřence se můžete obrátit v případě, že se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy a můžete u něj podat stížnost.

  Více informací o ochraně osobních údajů v následujícím dokumentu: Informační povinnost správce

 • Stanovení počtu členů zastupitelstva

  18.5.2018

  Stanovení počtu členů zastupitelstva ze dne 16.5.2018

 • Leták - prodej kuřic

  22.3.2018

  Leták - prodej kuřic

 • Odvoz odpadů - plánovací kalendář

  4.1.2018

  Odvoz odpadů - plánovací kalendář